Radar · Politik

Från 100 procent ”förnybart” till ”fossilfritt”

Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD) och klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L).

Regeringen vill ändra det energipolitiska målet om att Sverige till år 2040 ska ha 100 procent förnybar elproduktion. I stället vill den att formuleringen ska vara 100 procent ”fossilfritt”. Det innebär att även kärnkraft kan räknas in. Ordskiftet verkar lite ”akademiskt” tycker S.

– Det finns inte så jättemånga andra alternativa kraftkällor som är utsläppsfria och som levererar mycket el utöver kärnkraften, säger energi- och näringsminister Ebba Busch (KD).

Förslaget kommer att lämnas till riksdagen i en proposition under våren.

– Då finns det möjlighet för fler partier i Sveriges riksdag att bekänna färg också i den frågan, fortsätter Busch.

Sedan ska alla regelverk och instruktioner till myndigheter uppdateras med den nya formuleringen.

Fanns i överenskommelse

Målet om förnybar elproduktion fanns med i den energiöverenskommelse som den S-ledda regeringen med Miljöpartiet som partner sydde ihop med Moderaterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet 2016. År 2040 skulle elproduktionen genereras med förnybara källor.

När M och KD några år senare hoppade av överenskommelsen pekade de på just det ordet och menade att det var ett sätt att utesluta kärnkraften. De krävde att det skulle ändras till ”fossilfritt, vilket S- och MP-regeringen inte ville.

Nu beskriver Magdalena Andersson och Fredrik Olovsson ordvalet som något av en akademisk fråga.

– I ärlighetens namn kanske svensk elproduktion behöver lite mindre akademiska diskussioner och lite mindre symbolpolitik, säger S-ledaren Magdalena Andersson på en pressträff apropå vad ordvalet betyder.

Innebar inte stängning

Hon återkommer efter pressträffen och vill komplettera angående vad som stod i energiöverenskommelsen.

– Där står att målet 2040 är 100 procent förnybar elproduktion men sedan står också detta är ett mål, inte ett stoppdatum som förbjuder kärnkraft. Och det innebär heller inte en stängning av kärnkraft med politiska beslut.

Hon säger att hennes parti givetvis ska studera vad regeringens ordbyte kan innebära och om S kan ställa upp på det. Hon framhåller att S i valrörelsen pratade mycket om just fossilfri produktion.

– Men vi tycker att det vore bättre om man hade breda energisamtal och kunde diskutera det här tillsammans, säger S-ledaren.