Radar · Inrikes

Färre drogrelaterade dödsfall senaste året

Naloxon kan användas för att häva överdoser.

Antalet dödsfall till följd av narkotikaförgiftningar minskade för fjärde året i rad. Utvecklingen pekar på att insatser för att minska dödligheten ger effekt.

Det skriver Folkhälsomyndigheten i rapporten Den svenska narkotikasituationen 2022, som publicerades den 24 februari.

– Flera faktorer har sannolikt bidragit till minskningen av narkotikarelaterade dödsfall. Till exempel så har naloxon som används för att häva överdoser blivit mer tillgängligt, och tillgången till läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende har ökat. Det är två viktiga åtgärder för att förebygga narkotikarelaterade dödsfall, säger Mimmi Eriksson Tinghög, utredare på Folkhälsomyndigheten.

Naloxon kan förebygga dödsfall och skador vid överdoser av opioider, till exempel morfin, heroin, fentanyl och tramadol.

450 narkotikarelaterade dödsfall

År 2021 skedde 450 narkotikarelaterade dödsfall, vilket är 74 färre än 2020. I dödsfallen ingår både förgiftning på grund av bruk av illegal narkotika och narkotikaklassade läkemedel.

Folkhälsomyndigheten drar ett antal slutsatser gällande droganvändningen i Sverige och kommunernas förebyggande arbete:
 Cannabis var den vanligaste narkotikatypen 2022. 3,2 procent av befolkningen i åldrarna 16–64 år uppgav i folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor att de använt cannabis under det senaste året. År 2013 var andelen 2,9 procent.
 En lång trend med ökande narkotikabrott bröts mellan år 2020 och 2021. Då minskade de rapporterade narkotikabrotten med 5 procent. Majoriteten gällde eget bruk och innehav.
 Antalet personer som fått narkotikarelaterad vård inom specialiserad öppenvård har ökat de senaste tio åren. Det har också skett en ökning inom läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende, Laro.

Sprututbyten i 20 av 21 regioner

Myndigheten skriver vidare att ”Sveriges kommuner har en god grundstruktur för det narkotikaförebyggande arbetet, och de flesta har en utsedd samordnare”. Men arbetstiden för att samordna och planera det förebyggandet ANDTS-arbetet har minskat sedan 2012. De flesta länsstyrelser uppger att insatserna påverkades av pandemin.

ANDTS står för alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel.

År 2022 hade 20 av 21 regioner i Sverige startat sprututbyten. Syftet med sprututbyten är bland annat att ge personer som injicerar droger möjlighet att byta använda sprutor och få tillgång till basal hälso- och sjukvård.

Rapporten bygger på uppgifter som lämnats in till EU:s narkotikabyrå, EMCDDA, och sammanfattar svensk data från 2021.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV