Krönikor

Kultur gör världen begriplig och meningsfull

Norrköping avskaffar kulturen. Kulturchefen får sparken och Kultur- och fritidsförvaltningen läggs ner till förmån för ett nytt Tillväxtkontor med Attraktionskraft, Livskvalitet och eventbolag som underavdelningar. Kultur ska bidra till tillväxt och vara ett redskap för näringslivet antar jag att man ska tolka de lokala Tidöpartiernas tankar. Hur aningslösa och torftiga kan människor bli?

Det är sorgligt att ens behöva skriva detta: Kultur är inte bara konst, musik eller litteratur utan en spegling av samhället i vilket vi lever. Den ger oss en djupare förståelse för mänskliga erfarenheter och utmanar våra perspektiv. Genom gestaltning av olika livsberättelser och samhällsfrågor fungerar kulturen som en katalysator för empati och förståelse. Den gör världen begriplig och meningsfull.

Kulturen är också en frizon. Konstnärer och kreativa uttrycksformer har alltid spelat en viktig roll i att ifrågasätta normer och utmana etablerade strukturer. Genom att bryta ny mark och skapa alternativa perspektiv hjälper kulturen oss att tänka utanför boxen och ifrågasätta det som vi tar för givet. Vi vågar skratta, gråta eller bli upprörda i kulturens trygga rum. Där riskerar vi inte att bli hånade eller ifrågasatta utan kan pröva och utforska. Där kan vi förvandlas till något annat, drömma, reflektera, ta till oss genom alla sinnen och inte bara genom intellektet.

Det är inte lätt att vara svensk just nu. Skymfande provokationer gentemot troende människor har fått mäktiga krafter att rikta blickarna mot vårt lilleputtland. Ja, jag skriver inte muslimer specifikt. Att bränna en helig urkund gör ont för alla som vet hur en stark gudstro hjälper en att navigera tillvaron. Vi kan förvänta oss terrorattacker, sägs det. Och räntehöjningar. Och fortsatt inflation, en krona i fritt fall, översvämningsrisker och biologisk massdöd.
När allt känns skit blir kulturen en livlina som ger oss mening och hopp. Den erbjuder en fristad där vi kan utforska och bearbeta våra känslor. När samhället slits isär blir kultur något som förenar. Den ger oss möjlighet att uttrycka och dela våra känslor så att vi känner oss mindre ensamma och sårbara.

Kultur är inte bara en fråga om underhållning eller ekonomisk vinning, det är en demokratifråga. Kulturen är en kraftfull påminnelse om vår mänsklighet och vår förmåga att skapa förändring. Genom att ge utrymme för olika röster och perspektiv främjar den en öppen och inkluderande samhällsdialog.

Genom att erbjuda en plattform för reflektion och självuttryck stärker den vår demokratiska medvetenhet. Genom att ge oss mening och hopp blir den en viktig följeslagare i våra liv. Kultur ger råg i ryggen och inspirerar till engagemang och delaktighet. En slakt på kulturen är en slakt på vår själ, en attack på själva vår mänsklighet eftersom den hjälper oss att förstå just det. Konsten att vara människa.

Ett fritt, oberoende kulturliv.

Norrköpings kommun.