Radar · Basinkomst

AI ska höja kompetensen inom socialtjänsten

Civilminister Erik Slottner (KD) vill att artificiell intelligens ska höja kompetensen inom socialtjänsten och har gett Myndigheten för digital förvaltning (Digg), E-hälsomyndigheten och Socialstyrelsen att utveckla det arbetet.

Regeringen vill utveckla kommunernas kompetens inom AI för att socialtjänsten ska kunna använda det på “ett lämpligt och lönsamt sätt”, skriver regeringen i ett pressmeddelande.

De kompetenshöjande insatserna bör utgå från befintliga lösningar som förenklar informationsutbyte och enhetlighet i hantering av socialtjänstens verksamhet, menar regeringen.

– AI är ett verktyg med stor potential att kunna förbättra samhället och möta framtidens behov av bland annat vård och omsorg. Genom att erbjuda stöd till kommuner för deras användning av AI inom socialtjänsten kan de få bättre förutsättningar till en mer effektiv användning av ny teknik, säger civilminister Erik Slottner.

De myndigheter som ska ta fram utbildningarna inom AI är Myndigheten för digital förvaltning (Digg), E-hälsomyndigheten och Socialstyrelsen.

Under arbetet med att genomföra uppdraget ska myndigheterna föra en dialog med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), samt med ett urval av kommuner.

Redovisning av uppdraget ska ske till Regeringskansliet (Finansdepartementet) senast den 23 januari 2024.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV