Glöd · Debatt

Replik: Bra att även Åberg vill ha en tvåstatslösning

Eid-al-fitr utanför Al Aqsa-moskén i Jerusalem.

Demokrati i Israel och Palestina är ämnet för en debatt mellan företrädare för Palestinagrupperna och Kristofer Åberg från Socialdemokratiska Israelvänner. Inte minst handlar det om hur organisationer som stöder ett land ska förhålla sig till dess ledare. Henrik Carlborg från Palestinagrupperna avslutar debatten.

DEBATT. I två inlägg har Kristofer Åberg från Socialdemokratiska Israelvänner, istället för att diskutera de sakfrågor våra lokalgrupper i Skåne lyfte i en debattartikel, valt att misstänkliggöra Palestinagruppernas (PGS) syfte och verksamhet. PGS vill bemöta några av de viktigaste punkterna.

Det gläder PGS att även Åberg är för en tvåstatslösning. Det innebär rimligen att även Åberg är en motståndare till ockupationen och byggandet av illegala israeliska bosättningar på ockuperat område.

PGS har kritiserat palestinska företrädare i olika sammanhang, bland annat har vi fördömt raketbeskjutningar av civila israeliska mål och förordat att palestinska krigsförbrytare ska ställas inför rätta.

The Economist Intelligence unit (EIU) har ett demokratiindex. EIU:s metodik beaktar dock inte ockupationen eller de brott mot mänskligheten som Israel begår. Detta är en stor brist – demokrati går inte ihop med ockupation och apartheid.

Åberg anför att en ockupation inte medför att ett land förvandlas till en diktatur, och nämner den fyraåriga ockupationen av Tyskland efter andra världskriget. Åberg har en poäng. Om Israel också hade avbrutit sin ockupation efter fyra år, det vill säga år 1971, hade ockupationen inte påverkat Israels demokrati.

Ockupationen startades för övrigt som resultat av ett israeliskt aggressionskrig 1967. Att något av arabländerna skulle ha anfallit är en myt som fått status som vedertagen sanning i vissa kretsar.

Att Israel skulle haft som mål att ge tillbaka ockuperat område i utbyte mot fred finns det inga bevis för. Det skulle Israel i så fall ha gjort för länge sedan, senast efter fredsavtalet med Jordanien på 90-talet.

Som vi tidigare har anfört samarbetar PGS med såväl palestinska som israeliska organisationer som delar PGS värderingar, det vill säga, som står upp för internationell rätt, mänskliga rättigheter och en rättvis fred. Till skillnad från Åbergs eget parti har PGS inget samröre med det palestinska ledarskapet.