Glöd · Debatt

Bryter Siljans chark mot lagen?

Grisar på en gård i Trondheim.

Siljans charks slakteri bröt mot djurskyddslagen 2020 och 2022. Om de har  gjort något åt saken framgår inte i den information de motvilligt skickat till djurrättsorganisationer som efterfrågat den. Animal save Dalarna befarar att de, liksom andra slakterier i Dalarna, fortfarande utsätter grisarna för djurplågeri.

DEBATT. Animal save Dalarna har hållit en manifestation vid Siljans charks slakteri. Vi hade hört av oss till slakteriet för att påbörja en dialog utan att få svar. När vi kom dit möttes vi av tillfälliga avspärrningar runt ingången samt skyltar om fotograferingsförbud. Några anställda vinkade vänligt men höll sig på avstånd. Det luktade kraftigt av avföring och fåglarna kretsade kring byggnaden på jakt efter slaktavfall.

Då vi inte fått kontakt med någon på slakteriet hörde vi av oss till länsstyrelsen för att få mer information om hur djuren har det på Siljans charks slakteri. Det tog nästan en månad innan vi fick något svar alls. Det vi meddelades var att vi visserligen kunde få ut dokument men att dessa i stor del skulle vara ”maskade” det vill säga omöjliga att läsa. I skrivande stund har vi inte fått ut några dokument alls från myndigheten.

Vi fick dock hjälp från en annan djurrättsorganisation och har läst igenom djurskyddsprotokollet från maj 2022. Där beskrivs att Siljans chark vid en planerad kontroll brutit mot djurskyddslagen. Sedan följer sju sidor med sätt på vilka Siljans chark brutit mot lagen. Allting maskat och oläsligt. Vi vet alltså att de brutit mot lagen men inte på vilket sätt, djurskyddslagen omfattar allt ifrån hantering av djuren till sättet de dödas på.

Från djurskyddskontrollen 2020 fick vi däremot lite mer information. Där fick Siljans chark anmärkning på att de inte utfört underhåll av den utrustning som sänker ner grisar i en gaskammare. 25 procent av grisarna visade fortfarande tecken på andning efter att ha gasats och fick skjutas med bultpistol. Länsstyrelsen skriver i sin rapport att det inte var säkerställt att grisarna saknade medvetande och känsel fram till att de var döda. Detta är att utsätta grisarna för onödig plåga, smärta och lidande, menar länsstyrelsen. Med andra ord att en del grisar först kämpar i minuter i en gaskammare för att få luft, för att sedan halvt vid medvetande få halsen avskuren.

Så är dessa brister åtgärdade nu? Det vet vi inte. Det vi däremot vet är att vid en planerad kontroll i maj 2022 hade Siljans chark åter igen brutit mot den lag som ska skydda djur mot onödigt lidande. Tyvärr är lagbrott inget ovanligt inom slakteribranchen. Samtliga aktiva slakterier i Dalarna bröt mot djurskyddslagen år 2022 enligt länsstyrelsens rapporter.

När vi hade lämnat rosor på en tänkt grav lämnade vi slakteriet och gick med tunga steg mot våra bilar. I våra tankar fanns djuren och hur utlämnade de är till oss människor. Om du plågar och dödar ett djur blir du dömd för djurplågeri. Om du plågar och dödar tusentals djur och gör vinst skyddas du av lagen. Vi kommer fortsätta söka efter svar på våra frågor. Siljans chark, hur har djuren det egentligen på slakteriet i Ickholmen?