Radar · Miljö

Stor satsning på tropisk klimatforskning i Umeå

Forskare från Umeå undersöker hur växt- och djurlivet påverkas när klimatet förändras.

Under fem år har Umeå-forskaren Daniel Metcalfe genomfört storskaliga experiment på så kallade molnskogar i Peru, men under hot om nedläggning av ekonomiska skäl. Nu har han beviljats 14 miljoner och siktar på att bygga ett världsledande center.

Att regnskogarnas biologiska mångfald hotas av klimatförändringar är väl känt. Professor Daniel Metcalfes forskning vid institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap på Umeå universitet avser att förutse konsekvenserna.

Med det nya anslaget från statliga forskningsrådet Formas kan projektet både fortsätta och utvidgas.

– Det är viktigt att försöka förstå och förutsäga effekterna av klimatförändringar i tropiska molnskogar som är en ”hotspot” för biologisk mångfald, säger en glatt överraskad Daniel Metcalfe i ett pressmeddelande.

Tropiska molnskogar har en unik biologisk mångfald. Foto: Amy Grist Foto:
Daniel Metcalfe är professor vid Umeå universitet och tittar i sin forskning på olika aspekter av kolets kretslopp i skogen. Foto:
Öppna i helskärm
1 / 2

Där framgår också att han samma morgon berättat om risken för nedläggning för forskningskoordinatorn i Peru. Målet är nu istället att skapa en tvärvetenskaplig forskningsplattform där forskare, lokalbefolkning och beslutsfattare kan dela data och använda infrastrukturen.

– Vi samarbetar till exempel med en lokal organisation som håller på med trädplantering för att bedöma hur känsliga arterna är för klimatförändringar. Planen är att använda resultaten från vårt arbete för att avgöra vilka av de inhemska arterna som är särskilt hotade, och därför bör prioriteras för bevarandeinsatser, säger Daniel Metcalfe.

Fakta: Molnskogar

En molnskog är ett område på hög höjd i en regnskog där det nästan alltid förekommer moln eller dimma i höjd med trädkronorna. Här finns en unik biologisk mångfald anpassad till hög luftfuktighet med till exempel mycket mossor, lavar och blommor som exempelvis orkidéer. Molnskogarna spelar också en avgörande roll för vattenreglering och lagring av kol.

Det statliga forskningsrådet Formas fördelar årligen drygt 1,8 miljarder kronor i statligt stöd till olika projekt. Inom ramen för årets utlysning ”Samband mellan klimat, vatten och biologisk mångfald” har tio forskare beviljats mellan 11 och 14 miljoner kronor i projektbidrag, däribland Daniel Metcalfe för hans forskningsprojekt om molnskogar. 

Källa: Umeå universitet

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV