Radar · Miljö

Oklart hur oljan på havsbotten ska tas upp

Erik Svensson tycker oljesaneringen går bra även om oljan börjat sjunka och kraftig dimma försvårar arbetet.

Kustbevakningen saknar oljetrålare och med fallande temperaturer sjunker oljan mot botten. Risken är att utsläpp från den grundstötta fartyget utanför Blekinges kust kan tas upp först till våren, eller i värsta fall blir kvar bland levande organismer.

Minst 7 000 liter olja har hittills fångats in ur havet av Kustbevakningen efter passagerarfartyget Marco Polo som gick på grund i Blekinge i söndags.

Nu har oljan börjat sjunka och dykare ser olja flöda runt i vattnet och på botten.

– Det är mycket lättare att fånga in oljan om den är kvar på ytan, och lättare att se var den är, säger Erik Svensson.

Hur oljan som hamnar på botten ska samlas in är i nuläget oklart. Eventuellt skulle dykare kunna suga upp oljan med en maskin som påminner om en dammsugare, enligt Erik Svensson. Dykare vid en motsvarande oljekatastrof på 1990-talet ska ha skurit i oljan på botten och samlat ihop bitarna i små containrar under vattnet.

Ingen oljetrålare

Oljan skulle också kunna samlas in med en oljetrålare. Men kustbevakningen saknar en sådan.

Ytterligare en idé är att vänta tills temperaturen blir varmare, eftersom oljan då väntas stiga till ytan igen.

– Vi får se om vi kan behöva vänta till våren för att det ska ske. Annars kan vi behöva fråga våra grannländer om oljetrålare. Men än så länge spånar vi bara på olika idéer och möjligheter.

Erik Svensson säger att om oljan inte kan tas om hand så kommer den brytas ned så småningom.

– Men då kommer den ju finnas kvar i de levande organismerna som är där. På något sätt ska vi hitta någon idé att få upp så mycket olja vi bara kan.

TT: Hur kommer det sig att kustbevakningen inte har en oljetrålare?

– Jag tror att ibland måste saker hända för att man ens ska börja prata om det. Vi hade inga egna flygplan att bomba skogsbränder med förut heller. Men till slut när det händer saker som gör att man får börja tänka i nya banor och försöka lösa problem, så kommer nya idéer.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV