Radar · Politik

EU-beslut om Östersjöfiske kritiseras av WWF

Strömming.

Drygt 40 000 ton strömming får fiskas nästa år i centrala Östersjön. Betydligt mindre än i år, men mer än vad EU-kommissionen hade föreslagit, konstaterar Världsnaturfonden (WWF) och varnar för att fiskeministrarnas beslut äventyrar fiskebeståndet.

På tisdagen fattade EU:s fiskeministrar beslut om kvoterna för nästa års strömmingsfiske i Östersjön. Medan fisket förbjuds helt i västra Östersjön, sänks kvoten i centrala Östersjön med 43 procent och 31 procent i Bottniska viken jämfört med 2023.

– Överenskommelsen som nåtts idag visar att vi är fast beslutna att vidta åtgärder för att hantera miljöproblem och hjälpa till att återuppbygga och bevara de baltiska fiskbestånden, men det visar också vårt engagemang för det baltiska fiskesamhället. Den framtida försörjningen för fiskare i regionen beror på fiskebeståndens långsiktiga hållbarhet, så vi såg till att en fin balans uppnåddes mellan dessa två känsliga frågor, säger Luis Planas Puchades, Spaniens fiskeminister, i ett uttalande.

Men enligt WWF:s generalsekreterare Gustaf Lind blir konsekvensen att läget för sill- och strömmingsbestånden i Bottniska viken och Egentliga Östersjön försämras ytterligare.

– Beslutet strider direkt mot EU:s fiskerilagstiftning och äventyrar ett redan stressat ekosystem och ett framtida fiske, säger han i ett pressmeddelande.

I augusti föreslog EU-kommissionen ett stopp för det riktade fisket på strömming i Bottniska viken och Egentliga Östersjön. Något som enligt WWF ligger i linje med förvaltningsplanen för fisket i Östersjön, och hade varit nödvändigt för att förhindra den nedåtgående trend som ökar risken för ekosystemkollaps.

– Ett fiskeuttag på den här nivån leder till en ökad försämring av det känsliga ekosystemet och dess fiskbestånd. Det är ett missat tillfälle att ge Östersjön möjlighet till återhämtning, säger Inger Melander, expert fiske och marknad på WWF.

Inte heller ett ettårigt fiskestopp för 2024 hade räckt enligt Melander:

– Det kommer att krävas åtgärder flera år i rad för att strömmingsbestånden ska återhämta sig Inger Melander. Enligt ICES så räcker det inte med bara ett tillfälligt fiskestopp för att bestånden ska nå upp över satta biologiska gränsvärden.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV