Radar · Integritet

Antalet anslutna till a-kassan – ”fler än någonsin”

Aldrig någonsin har a-kassan haft så många medlemmar som nu.

Mer än 3 932 000 svenskar är medlemmar i a-kassan. Den positiva utvecklingen fortsätter och i september är fler än någonsin medlemmar i a-kassan, skriver Sveriges a-kassor i ett pressmeddelande.

– Att a-kassorna tillsammans har fler medlemmar än någonsin är mycket glädjande. Den tydligaste förklaringen till att fler uppfattar att arbetslöshetsförsäkringen är viktig är dock sannolikt den försämrade konjunkturen, säger Tomas Eriksson, kanslichef i Sveriges a-kassor, i en kommentar.

Den högsta procentuella ökningen under de tre första kvartalen 2023 återfinns i:
• Sveriges arbetares a-kassa, +4,32 procent med 383 nya medlemmar
• Lärarnas a-kassa, +2,78 procent med 4 269 nya medlemmar
• Elektrikernas a-kassa, +1,73 procent med 537 nya medlemmar
• Unionens a-kassa, +1,60 procent med 11 651 nya medlemmar
• Alfa-kassan, +1,44 procent med 2 242 nya medlemmar

De fem största a-kassorna efter det tredje kvartalet är:
• Akademikernas a-kassa, 767 358 medlemmar
• Unionens a-kassa, 740 286 medlemmar
• Kommunalarbetarnas a-kassa, 605 170 medlemmar
• IF Metalls a-kassa, 275 768 medlemmar
• Handelsanställdas a-kassa, 186 593 medlemmar. Källa: Sveriges a-kassor

3,9 miljoner fackliga medlemmar – medelklassen allt större

Sverige har cirka 3,9 miljoner yrkesaktiva fackliga medlemmar. Av dem hör sex av tio till något av TCO:s eller Saco:s förbund medan fyra av tio hör till ett LO-förbund, enligt Medlingsinstitutet senaste rapport Medlemsutvecklingen hos arbetsmarknadens organisationer som publicerades i mars i år.

2022 minskade LO:s medlemsförbund med totalt drygt 22 000 medlemmar medan å andra sidan TCO och Sacos förbund ökade med cirka 15 000 medlemmar.

Det största tappet av medlemmar stod Kommunal för – med drygt 11 500 färre medlemmar under 2022.

Sveriges a-kassor är service- och intresseorganisation för 24 a-kassor med drygt 3,9 miljoner medlemmar. Ett av deras uttalade mål är att de "arbetar för att ännu fler ska få tillgång till tryggheten som a-kassan innebär". Källa: Sveriges a-kassors hemsida.