Radar · Miljö

Tre farliga ämnen fasas ut i hela världen

De långlivade organiska föreningarna – så kallade Pops-ämnen – kan skada både människor och djur.

Tre farliga ämnen – ett insektsmedel, en plasttillsats och ett flamskyddsmedel – ska fasas ut över hela världen.
Ett viktigt beslut för att minska farliga ämnen i miljön och i varor, anser svenska Kemikalieinspektionen

De nya ämnen som ett FN-möte beslutat lägga till Stockholmskonventionens lista för global utfasning är bekämpningsmedlet metoxiklor, flamskyddsmedlet dekloran plus samt UV-328 som används för att skydda färger och struktur på ytor.

”Det här betyder mycket för att minska farliga ämnen i miljön och i varor”, säger Daniel Borg från Kemikalieinspektionen i ett pressmeddelande.

Dekloran plus samt UV-328 används mest inom fordonsindustrin. Metoxiklor, en ersättning för DDT, har varit förbjuden i Sverige sedan 1990.

Fakta: Långlivade miljögifter
• Pops står för ”persistent organic pollutants” eller långlivade organiska föroreningar. Det är miljögifter som är skadliga i låga koncentrationer, som är svåra att bryta ner och som sprids långt från utsläppsplatsen. Hit hör många flamskyddsmedel, bekämpningsmedel, plasttillsatser och brandskum.
• Ämnena ackumuleras i kroppsfettet hos levande organismer och koncentreras högre upp i näringskedjan. De kan bland annat orsaka fosterskador hos människor och djur.
Källor: Kemikalieinspektionen, Naturvårdsverket

Stockholmskonventionen trädde i kraft för 20 år sedan och har skrivits under av 186 länder, bland dem Sverige. Syftet med den är att reglera särskilt farliga ämnen och ämnesgrupper för att skydda människor och miljö från långlivade organiska föroreningar. 37 ämnen finns i dag på listan för utfasning, som vuxit från ursprungliga tolv under årens lopp.

Mätningar har visat att förekomsten i miljön av ämnena minskar sedan de förts upp på listan, enligt Kemikalieinspektionen.