Radar · Miljö

Miljöorganisation stämmer Tysklands regering

De sista husen i den tyska byn Lützerath, där stora klimatprotester tog plats tidigare i januari, rivs till förmån för ökad brunkolsutvinning.

Regeringen i Berlin stäms av den tyska grenen av miljöorganisationen Jordens vänner. Gruppen hävdar att det tyska styret har misslyckats med att nå sina uppsatta klimatmål.

Regeringen bör tvingas upprätta en nödplan för transport- och byggnadssektorn – två sektorer som bägge hamnat på efterkälken gällande sina juridiskt bindande löften om minskade utsläpp av växthusgaser – hävdar miljöorganisationen i stämningsansökan.

Jordens vänners Tysklandsgren, som har fler än 450 000 medlemmar, hävdar att tiden rinner ut vad gäller Tysklands möjlighet att nå de klimatmål som landet åtagit sig till 2030. Målet om att vara koldioxidneutralt till år 2045 är också i farozonen, menar gruppen.

En rapport från tankesmedjan Agora Energiewende fastslog tidigare i januari att Tysklands utsläpp 2022 sannolikt var högre än det mål som sattes för år 2020.

Tysklands regering har lanserat en ambitiös plan för att utvidga användningen av förnybar energi under de kommande åren. Men meningsskiljaktigheter mellan två av koalitionsregeringens partier – liberala Fridemokraterna (FDP) och miljöpartiet De gröna – har gjort att försöken att drastiskt minska användningen av fossila bränslen inom landets transportsektor har gått i stå.