Radar · Inrikes

Auktion till förmån för barn i konflikt inleds på Ukrainakrigets årsdag

Peter Brune, generalsekretare på War child.

I dag är det ett år sedan Rysslands krig i Ukraina. Samma dag som Liljevalchs vårsalong öppnar i Stockholm öppnar War child en utställning och auktion, kallad Warsalongen, där intäkterna går till organisationens arbete för barn i krig och konflikt. 

– Flera miljoner barn har flytt från Ukraina och över 3 000 skolor är förstörda. Det är en av de omedelbara effekterna av kriget, men de här barnen kommer att behöva leva med krigets konsekvenser under mycket lång tid, säger Peter Brune, generalsekretare på barnrättsorganisationen War child.
 
Utställningen är ett samarbete med Above galleri och äger rum på Tomtebogatan 30 i Stockholm under helgen. Auktionen på Tradera, som omfattar de tio konstverken, pågår till den 12 mars.
 
– Konsten valdes ut av galleristen Anders Kumlien. Det är med något undantag konstnärer som han har samarbetat med och som velat donera konst för detta ändamål. Det är en variant på den kända vårsalongen med ett gott syfte, säger Johan Gustafsson, AD på kommunikationsbyrån Differ agency.

”Insynsskydd” är ett verk av Johan Pihl och Andreas Kock. Detta konstverk ställdes ut på Liljevalchs vårsalong 2020. Personerna i verket har inget att göra med War childs verksamhet. Foto:
”Magic Mushroom” är ett verk av Joakim Allgulander. Foto:
Öppna i helskärm
1 / 2

Liljevalchs vårsalong är en känd tradition som startades för drygt hundra år sedan. I år visar 159 konstnärer upp sina verk.

– Det var kriget i Ukraina som triggade igång vårt samarbete med War child och pengarna som kommer in för konstverken går till deras verksamhet, inte bara i Ukraina utan i flera länder, förklarar Johan Gustafsson.

Överst på War childs webbplats går det att läsa om ”365 dagar av motståndskraft – ett år sedan invasionen av Ukraina”.

– Barn har en inneboende motståndskraft, men de måste få bearbeta sina krigsupplevelser för att ha en möjlighet att växa upp till trygga vuxna. Där kommer det kreativa in och genom målning, dans eller sång får barnen uttrycka sig, och hjälp med att hantera vad de har varit med om, säger Peter Brune.

Efter krigsutbrottet i Ukraina har War child till exempel arbetat med att utbilda lokala organisationer i psykosocialt stöd. Det kan handla om rådgivning och konst-terapisessioner.

– Vi arbetar utifrån FN:s barnkonvention, där barns rätt till utbildning är en av grundpelarna. Efter en katastrofsituation ska barn få komma tillbaka i utbildning så snart som möjligt. Andra centrala aspekter av barnkonventionen, som vi arbetar efter, är barns rätt till skydd och barns rätt till psykosocialt stöd.

Enligt barnrättsorganisationen har 459 barn dödats och 9187 skadats sedan krigets utbrott i Ukraina.

Varför är det viktigt att göra en warsalong?
 
– Vi behöver lyfta fram skandalen att 230 miljoner barn i världen växer upp i krig. Det är en siffra som bara fortsätter att öka. När jag började på War child för fyra år sedan var det 149 miljoner, säger Peter Brune.