Radar · Inrikes

Bostadsbidragets effektivitet under lupp

Bostadsbidraget är tänkt att motverka trångboddhet i ungas hushåll och hushåll med barn samt minska ekonomiska skillnader mellan hushåll med och utan barn.

Men bidraget har också kritiserats, och efter ”indikationer på att bidraget inte lever upp till sina mål” ska dess effektivitet nu granskas, skriver Riksrevisionen på sin sajt.

”Framför allt kommer vi att titta på bostadsbidragets måluppfyllelse. Men även regeringens uppföljning och rapportering ingår”, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Granskningen görs bland annat eftersom trångboddheten ökat och att bara en mindre andel av de barnhushåll som får bostadsbidrag faktiskt lyfts ur låg ekonomisk levnadsstandard, skriver Riksrevisionen.

I fjol fick 117 000 hushåll bostadsbidrag till en kostnad av 4,1 miljarder kronor.

Granskningsresultaten ska publiceras i en rapport, som preliminärt ska komma i september nästa år.