Radar · Miljö

MSB utreder sommarens översvämningar

Nu ska fyra länsstyrelser utreda översvämningarnas konsekvenser.

Ovädret Hans med sina kraftiga regn orsakade översvämningar på många håll i landet. Nu ska de utredas för framtida beredskap och planering.

MSB har gett länsstyrelserna i Dalarnas, Hallands, Jämtlands och Örebro län att utreda konsekvenserna av översvämningarna. Utredningarna blir sedan ett underlag för det fortsatta arbetet med att minska och förebygga översvämningarnas effekter.

”När samhället påverkas av översvämningar är det viktigt att kunna dra lärdomar för planering av förebyggande åtgärder och för att kunna hålla tillräcklig beredskap”, säger Maria Dåverhög som arbetar med naturolyckor på MSB, i ett pressmeddelande.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV