Radar · Mänskliga rättigheter

Människorättsorganisationer uppmanar regeringen till handling

I en debattartikel i ATL den 23 augusti efterlyser 19 freds- och människorättsorganisationer inom plattformen Concord Sverige konkreta handlingar som lever upp till regeringsförklaringens retorik om ”demokrati och mänskliga rättigheter som en utrikespolitisk prioritet”, och med civilsamhället som en viktig aktör. Undertecknarna har sammanställt en reformagenda med uppmaningen att ”Sverige måste vara en stark, publik och pådrivande röst till stöd för mänskliga rättigheter och det civila samhällets demokratiska utrymme globalt, inklusive i EU och FN.”

De problemområden som uppmärksammas täcker allt från mord, hot och fysiskt våld mot exempelvis markrättighets-, hbtqi- och kvinnorättsförsvarare, till olika inskränkningar i regelverk där kriget mot terrorismen och pandemin har använts som en förevändning för att begränsa civilsamhällets rättigheter och kriminalisera människorättsförsvarare.

Bland de organisationer som undertecknat debattartikeln återfinns bland andra Kvinna till kvinna, Plan international Sverige, Civil rights defenders och Kristna fredsrörelsen. 

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV