Radar · Politik

”Friskolor behöver införa självkontroll”

Academedias vd Marcus Strömberg.

Friskolesektorn behöver göra en självsanering och etablera en ny högre standard, skriver Academedias vd i en debattartikel.

”De få friskolor som har problem påverkar förtroendet för alla friskolor. För att återvinna förtroendet behöver vi införa en frivillig självkontroll”, skriver Academedias vd Marcus Strömberg i Dagens Samhälle.

Strömberg nämner inga konkreta exempel, men Skolinspektionen har i en lång rad fall återkallat tillstånd för friskolehuvudmän som exempelvis misskött ekonomin eller haft stora brister i undervisningen. Det senaste exemplet är från i somras, då tre gymnasieskolor inom Thorengruppen fick indragna tillstånd eller viteshot på grund av undermålig undervisning.

Marcus Strömberg föreslår en frivillig ackreditering där skolhuvudmännen förbinder sig att följa etiska regler om bland annat marknadsföring. Vidare ska skolorna visa stor öppenhet, föra dialog med kommuner inför en etablering, ha en fungerande elevhälsa och tillåta oanmälda inspektioner.

Utöver detta krävs en nationell mall för skolpeng, hårdare prövningar av skoltillstånd och förändringar i regelverk för att motverka glädjebetyg, skriver Strömberg.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV