Radar · Politik

Sverige: Israels svar ”proportionerligt”

Gaza i dag måndagen den 23 oktober: Rök från ett israeliskt flygangrepp.

Sveriges utrikesminister Tobias Billström (M) uppger för TT att han anser att Israels bombningar av Gaza, som svar på Hamas attack, varit ”proportionerligt”.

– Israel har rätt att försvara sig och svaret har varit proportionerligt, säger utrikesminister Tobias Billström i samband med ett besök i Bryssel.

Inom EU, skriver TT, har alla länder fördömt terrordåden från Hamas medan synen på Israels svar är mer splittrad – särskilt när det gäller de humanitära följderna för civilbefolkningen i Gaza.

Utrikesministern vill inte svara ja eller nej på reporterns fråga om huruvida  Israels svar är i linje med internationell rätt. 

– Vi har sagt från den svenska regeringens sida att Israel har rätt att försvara sig, men Israel måste också, precis som alla andra parter, ta in det faktum att man bör i görligaste mån försöka rädda civila liv, säger Tobias Billström.