Glöd · Debatt

Snylta inte på förtroendet för lärare, regeringen

I hela landet protesterar människor mot angiverilagen – här i Stockholm i september.

Tilliten mellan människor är stark i Sverige, och den tilliten ska vi ta vara på. Om förtroendet för lärare raseras av en angiverilag kan det vara ta tid att bygga upp det igen, skriver Lovisa Johansson. Förslaget till angiverilag är inte färdigt ännu – och det är nu det är tid att protestera.

DEBATT. Runt om i landet protesterar människor mot lagförslaget att offentligt anställda ska behöva kolla papper på alla de möter genom sin verksamhet. Det är lärare, läkare, bibliotekarier och många fler som samlas med ett gemensamt och klart budskap: stoppa angiverilagen!

Folkmyllret omger mig på demonstrationen i Uppsala. Från högtalarna hör jag en lärare berätta sitt perspektiv. Han säger att lärare är ett förtroendeyrke. Han säger: Jag kan inte utföra mitt läraruppdrag om inte eleven litar på mig. Angiverilagen skulle klyva förtroendet mellan lärare och elev.

Inte nog med att regeringen kan skada yrkesetiken bland offentligt anställda. Regeringen ska inte skada den höga tilliten i Sverige genom att utnyttja förtroendet som lärare byggt upp under lång tid.

Tilliten mellan människor ligger stabilt på en mycket hög nivå i Sverige, om man jämför globalt. Det underlättar mycket i samhället att vi generellt känner att vi kan lita på varandra. Angiverilagen vore ett hårt slag mot denna tillit. Den tillit som då skulle förloras lär inte automatiskt komma tillbaka, även om en annan regering senare skulle riva upp angiverilagen. För tillit tar tid att bygga upp, men är lätt att rasera.

Så sent som 2018 menade Moderaterna att en angiverilag inte hör hemma i Sverige, utan mer är något som vi förknippar med länder som Östtyskland eller Nordkorea. Det som ändrats sedan dess är att Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna i regeringen nu låter det här hända i alla fall, bara för att få Sverigedemokraternas röster.

Det var nog väldigt få av de som röstade på M, KD och L förra året som anade hur långt dessa partier skulle gå i att efter valet ge SD nästan allt de pekade på med Tidöavtalet. Nu har SD radikaliserat sina förslag ännu mer, så vi är många som undrar om det finns någon gräns för den här regeringen? Hur långt kommer de gå för att hålla sams med SD?

Ett motargument är att lagförslaget inte är färdigt. Att det är för tidigt att demonstrera. Vi säger att det är tvärtom. Det är nu vi måste protestera, för att stoppa lagförslaget!

Det ska inte råda något tvivel om var lärarens fokus ligger: på elevens bästa. Barnkonventionen som är svensk lag säger redan att det ska funka så. En elev ska kunna se sin lärare i ögonen tillitsfullt utan att vara rädd. Därför är vi många som skriker: Stoppa angiverilagen!