Radar · Politik

SD vill stoppa transvård för alla under 25 år

SD:s riksdagsledamöter Carina Ståhl Herrstedt och Linda Lindberg (i mitten) står bakom motionen där transvård föreslås ersättas med omvändelseförsök.

I en debattartikel i tidningen Fempers uppmärksammar RFSL Ungdom att Sverigedemokraterna motionerat om att de vill ersätta transvård med omvändelseförsök.

RFSL Ungdom har läst några av de över 2 500 motioner som kommit in i år. En av dem är Den könsbekräftande vården i Sverige, skriven av Sverigedemokraten Carina Ståhl Herrstedt. Bakom motionen står ytterligare fem riksdagsledamöter från SD, bland andra SD:s gruppledare Linda Lindberg.

Ett förslag som ”liknar vad vi ser i USA” och där ”vården som erbjuds transpersoner ska få dem att sluta vara trans, i stället för att lindra det lidande som könsdysfori innebär”, skriver RFSL Ungdom.

SD-ledamöterna vill även att ”terapeutisk behandling” ska vara den primära behandlingen vid könsdysfori.

Dessutom uppmärksammar RFSL Ungdom att SD-ledamöterna vill införa en helt ny lag som förbjuder alla under 25 år att få könsbekräftande hormonbehandlingar och operationer för att behandla könsdysfori.

Enligt forskning är hjärnan inte fullvuxen förrän vid 25 års ålder, och det är först då en person kan bedöma risker och se saker ur ett helhetsperspektiv. Eftersom det saknas säker evidens för att behandla barn och unga vuxna med bör den här typen av ingrepp och behandlingar inte vara tillåtna på personer under 25 år. Ur SD: motionen Den könsbekräftande vården i Sverige.