Radar

Regeringen: Yttre påverkan bakom skadad kabel

Skadan på den svensk-estniska telekommunikationskabeln på Östersjöns botten har orsakats av extern påverkan. Det säger försvarsminister Pål Jonsson (M).

– Försvarsmakten har i dag informerat oss om att dykningarna visat att skadorna på kablarna berör på extern kraft i någon form. Om det beror på olycka eller sabotage får den fortsatta utredningen visa.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV