Radar · Fred

Krigen blir fler – men färre söker lösning

Antal konflikter mellan stater 1975–2022.

Ännu ett krig, ännu mer lidande. Samtidigt som konflikterna i världen blir både fler och blodigare minskar de inblandades intresse att medla fram en lösning.

– Det är svårt att inte ha en dyster bild framför sig, säger Peter Wallensteen, professor i freds- och konfliktforskning.

Vi lever i oroliga tider, har det hetat ett tag. Ser man till antalet krig och våldsamma konflikter runt om i världen är det ett påstående som stämmer.

Fjolåret var det blodigaste på mycket länge. Minst 238 000 människor dog i olika väpnade konflikter, enligt statistik från Uppsala universitets ansedda konfliktdataprogram UCDP.

Bristen på bekräftad information gör att talen är lågt räknade. Klart är att det var en dubblering jämfört med 2021, främst drivet av kriget i Ukraina och inbördeskriget i Tigray i Etiopien.

Efter upptrappningen i Mellanöstern står världen nu inför ännu en blodig konflikt.

– Det är ingen tvekan om att det är en väldig eskalering. Brytpunkten kom redan 2014, då vi hade över 50 större eller mindre krig, och vi har legat på den nivån sedan dess, säger Peter Wallensteen, freds- och konfliktforskare vid Uppsala universitet.

Fakta: Konflikterna i världen

• 2022 var det dödligaste året sedan folkmordet i Rwanda 1994, enligt Uppsala universitets konfliktdataprogram UCDP.

UCDP delar in väpnade konflikter i tre olika kategorier.

Konflikter mellan stater:
• Rysslands invasion av Ukraina i februari 2022 var det första storskaliga mellanstatliga kriget på 20 år.
• Antalet väpnade konflikter i världen där minst en stat är inblandad fortsätter att ligga på en historiskt hög nivå. 2022 registrerades 56 sådana konflikter.

Icke-statliga konflikter:
•Antalet icke-statliga konflikter, där rebellgrupper eller andra väpnade grupper slåss mot varandra, ligger på en rekordhög nivå.
• Totalt registrerades 82 sådana konflikter under 2022, en siffra som enbart överstigits 2016 (87). Nio av de tio dödligaste icke-statliga konflikterna ägde rum i Mexiko, där drogkarteller är inblandade.

Ensidigt våld:
• Även så kallat ensidigt våld, där civila är måltavlan, ökade under 2022.
• Minst 11 800 civila dödades i denna typ av riktat våld.
• Terrorgruppen Islamiska staten, IS, var den aktör som dödade flest, men även stater som Ryssland och Eritrea använde mycket våld.
Källa: Uppsala Conflict Data Program (UCDP)