Radar · Miljö

FAO-chefer censurerade forskning om metanutsläpp

Betande kor, deras metanutsläpp och dess klimatpåverkan har varit en het diskussion sedan många år.

Före detta anställda forskare på FN:s jordbruksorgan FAO uppger för The Guardian att deras arbete med att kartlägga jordbrukets klimatpåverkan under mer än ett decennium till viss del blivit censurerat och försvårat av FAO-ledningen och press från lobbyister.

År 2006 kom en banbrytande rapport från forskare anställda på FN:s jordbruksorgan FAO: Livestock’s long shadow. Den lyfte för första gången hur stor klimatpåverkan jordbruket har och uppskattade bland annat att enbart boskapsuppfödning, framförallt av nötdjur, utgjorde omkring 18 procent av växthusgasutsläppen i världen.

Detta blev startskottet för omfattande reaktioner från köttindustrin, uppger ett 20-tal före detta och nuvarande anställda på FAO till The Guardian.

Industrins lobbyister ”hade en stark inverkan på hur saker gjordes på FAO och det förekom mycket censur. Det var alltid en uppförsbacke att få de dokument du producerade förbi kontoret för företagskommunikation och man var tvungen att avvärja en hel del redaktionell vandalism”, säger en av de tidigare anställda till tidningen.

– Det var ett stort tryck internt och det fick konsekvenser för den fasta personalen som jobbade med det här, vad gäller karriären. Det var inte riktigt en hälsosam miljö att arbeta i, säger en annan före detta medarbetare.

Forskare som försökte lyfta kopplingarna mellan boskapsuppfödning och klimatpåverkan utsattes kontinuerligt för mer eller mindre subtil påverkan i sitt arbete.

"De kunde försvåra ditt arbete"

”De kunde försvåra ditt arbete. De kunde låta bli att bjuda in dig till ett möte med en donator. Du fick inte ordet när det var meningen att du skulle prata. Du fick inte det stöd från projektutveckling, kapacitetsuppbyggnad och andra typer av enheter inom FAO som andra kunde få”, säger ytterligare en tidigare anställd till The Guardian.

Under åren efter rapporten Livestock’s long shadow så har FAO:s siffror visat på en minskande klimatpåverkan från boskapsuppfödningen i världen. Från 18 procent av de totala utsläppen år 2006 så visade en rapport från 2013 på 14,4 procent, medan siffrorna från FAO idag visar på 11,2 procent.

Samtidigt visar andra rapporter att siffran kan vara betydligt högre än så. Rapporten Emissions from animal agriculture—16.5% is the new minimum visar att utsläppen borde stå för mellan 16,5 och 28,1 procent av världens växthusgaser.

FAO:s data finns bland annat med i faktaunderlagen till IPCC:s rapport om mark och markanvändning. Under det kommande klimattoppmötet COP28 i Dubai som startar den 30 november kommer större fokus än tidigare att läggas på mat, jordbruk och vatten. För första gången kommer en hel dag att ha just detta som tema.

– Klimattoppmötena har historiskt sett och i stor utsträckning förbisett jordbrukets roll, både som en viktig bidragande orsak till globala klimatförändringar, som en potentiell lösning på klimatförändringarna, och även den betydande påverkan klimatförändringarna har – och kommer att ha – på jordbrukssamhällen över hela världen, säger Edward Davey från World resources institute till The Guardian och konstaterar att det vore historiskt om världens ledare kunde samlas för att diskutera åtaganden kring kopplingen mellan mat och klimat.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV