Radar · Inrikes

Ny statistik: Var tionde har svår värk

Nära en av tio, eller 9 procent av Sveriges befolkning som är 16 år och äldre, har svår värk i skuldror, nacke, axlar, rygg, höft, armar eller ben. Det framgår en ny rapport från Statistiska centralbyrån (SCB).

Rapporten, som bygger på SCB:s undersökningar av levnadsförhållanden, visar att 63 procent har lätt, måttlig eller svår värk. Andelen är större bland äldre än yngre, större bland kvinnor än män och större i arbetaryrken än bland tjänstemän.