Glöd · Debatt

Romina Pourmokhtari – reagera mot Willowprojektet

Demonstranter protesterar mot Willowprojektet utanför inrikesdepartementet i New York den 21 mars.

Ett nytt oljeutvinningsprojekt i Alaska hotar känslig natur och kommer att ge enorma utsläpp av koldioxid. Den svenska regeringen har inte reagerat – men barn i Sverige har gått ut på Tiktok och krävt att det stoppas. Rebellmammorna uppmanar regeringen i allmänhet och klimatminister Romina Pourmokhtari i synnerhet att agera.

Willowprojektet, som Biden nu godkänt, hotar direkt klimatsystemet. Det hotar känslig natur där urfolk såsom iñupiater bor och som utgör habitat för utrotningshotade djur, som isbjörnar så väl behöver. Dessutom kommer Willowprojektet att förorena atmosfären med 239 miljoner ton koldioxid-ekvivalenter, enligt den stämningsansökan som Plaintiffs sovereign iñupiat for a living Arctic och flera andra miljörörelser har lämnat in till amerikanska domstolen i Alaska.

Trots detta har klimatminister Romina Pourmokhtari (L) varit tyst. Inte heller har vi hört några protester från utrikesminister Tobias Billström (M) eller försvarsminister Pål Jonson (M).

Elvaåringar reagerar – men inte regeringen

Däremot har våra elvaåringar reagerat och krävt ett stopp av Willowprojektet. På Tiktok har vi sett deras desperation inför kommande, ökade oljeutsläpp. Rebellmammorna har reagerat på våra elvaåringars krav på ett stopp av Willowprojektet. Vi har sett deras desperation inför de hot som mer oljeutsläpp innebär, men det är inte våra elvaåringars ansvar!

Rebellmammorna anser att det är vuxenvärlden som måste lyfta ansvaret dit det hör hemma: mellan stater.  Det är vår regerings uppgift att protestera, inte barnens! Rebellmammor kräver att regeringen tar bladet från munnen och sänder tydliga signaler till Biden-administrationen och protestera mot att USA hotar världens atmosfär!

Den svenska regeringen med klimatminister Romina Pourmokhtari i spetsen måste reagera. Detta är vårt entydiga krav till Sveriges regering. Om inget görs kommer alla att lida av sämre atmosfär och annalkande klimatkris. Allt som går att göra måste göras i dag. Tillsammans måste vi protestera och på ett tydligt sätt markera mot Willowprojektet i Alaska!

IPCC manar till omställning

IPCC har slagit larm om att det är bråttom att nå miljömålen antagna av FN för att ha en chans att begränsa temperaturökningen till max 1,5 grader. Inom sju år måste alla västländer halvera sina koldioxidutsläpp.

Det är dags att regeringen steppar upp och gör allt för att Sverige och världen vaknar upp ur den destruktiva ignorans som kommer att föra vår planet mot farlig klimatkris. Klimatförändringarna hotar vår folkhälsa, detta har IPCC slagit fast. Vår svenska folkhälsomyndighet bör behandla den kommande klimatkrisen för vad den är; ett reellt hot mot folkhälsan! Vi anser att regeringen måste fatta viktiga beslut som på ett reellt sätt motverkar klimatförändringar, klimatkris och klimatkaos!