Radar · Inrikes

Migrationsverket skärper gymnasielagstolkning

Den nya bedömningen gäller alla ansökningar om permanent uppehållstillstånd enligt gymnasielagen.

Migrationsverket ändrar sin bedömning av vad som krävs för att få permanent uppehållstillstånd enligt gymnasielagen, efter en ny dom från Migrationsöverdomstolen.

Enligt gymnasielagen kan man få permanent uppehållstillstånd efter studier på gymnasial nivå om man kan försörja sig.

Tidigare har Migrationsverket bedömt att det räcker att försörjningskraven är uppfyllda när ansökan prövas.

Men Migrationsöverdomstolen har gjort en annan bedömning. Anställningen måste vara påbörjad innan det tidsbegränsade uppehållstillståndet löper ut, enligt en ny dom.

”Migrationsöverdomstolens nya dom innebär att kraven för permanent uppehållstillstånd måste vara uppfyllda både när man ansöker och när Migrationsverket prövar ansökan”, säger Migrationsverkets rättschef Carl Bexelius i ett pressmeddelande.

Förändringen innebär att det inte längre är möjligt att få permanent uppehållstillstånd om man vid ansökan bara har ett anställningserbjudande. Inte heller ett anställningsavtal som påbörjas efter det att det tidsbegränsande uppehållstillståndet löpt ut räcker.

För att uppfylla lagens krav på ”varaktig försörjning” kräver Migrationsverket att man har en fast anställning eller en visstidsanställning om minst två år.

”I praktiken kommer det framöver innebära att man kan få avslag om man hade ett avtal om två års anställning när det tidsbegränsade uppehållstillståndet löpte ut, men det vid prövningstillfället återstår mindre än två år av anställningen”, skriver myndigheten.

De nya kraven gäller omedel­bart och påverkar även de som lämnade in sin ansökan innan domstolen meddelade sin dom.