Glöd · Debatt

Klimatet kräver kostomställning

Regeringen protesterar mot nya kostråd med mer grönt och mindre kött.

Att äta mindre kött är bra för både hälsan och klimatet, anser Nordiska rådet och svenska Livsmedelsverket. Men regeringen säger nej. och det är fel, skriver Martin Norrby och Viktor Karlsson från Liberala ungdomsförbundet. Alla branscher ska ta klimatansvar, menar de.

Nordiska rådet har presenterat ett nytt förslag på kostrekommendationer, som bland annat innehåller minskad köttkonsumtion. Som svar på detta meddelade landsbygdsminister Peter Kullgren (KD) stolt att Sverige kommer att göra tvärtom, och i stället verka för ökad köttproduktion. Att Sverige vägrar implementera de nya kostrekommendationerna har, med all rätt, fått stor kritik från projektledaren för de nordiska näringsrekommendationerna. Politiken måste verkligen sluta undanta specifika branscher från klimatansvar.

I en tid då vi står inför allvarliga klimatutmaningar blir det allt tydligare att vi behöver en kostomställning. FN:s klimatpanel IPCC lyfter minskad köttkonsumtion som ett sätt att nå klimatmålen. Det finns betydande potential eftersom djurhållning står för över 15 procent av världens utsläpp. Framför allt är utsläppen av metan, en gas som är 100 gånger kraftfullare än koldioxid, mycket bekymmersamma. 

Om inte jordbrukssektorn börjar ta sitt klimatansvar kommer de själva att drabbas negativt i det långa loppet. Den globala uppvärmningen leder nämligen till torka och förstörda skördar.

Nyligen kom rapporter om att Europa värms upp snabbast i hela världen – med torka, bränder och bortvittrade skördar som konsekvens. Utsläppen måste minska, och jordbruket är inget undantag.

I landsbygdsminister Kullgrens debattinlägg om kostrekommendationerna bortser han inte bara från evidensen, utan väljer också selektivt ut de remissinstanser som bekräftar hans egen tes. Därmed ignorerar Kullgren remisser från bland annat forskare från Sveriges Lantbruksuniversitet och Stockholms universitet samt Livsmedelsverket som alla stöder minskad köttkonsumtion.

Ministern tillåter helt enkelt att jordbrukssektorn än en gång frånsäger sig sitt ansvar i klimatomställningen. Sedan tidigare slipper man betala koldioxidskatt för jordbruksmaskiner och svenska jordbrukare får omfattande fossila subventioner från regeringen och EU, som uppgår till 9 miljarder kronor årligen.

Genom jordbrukssubventioner gynnar staten dessutom ineffektiv resursanvändning. Mark som annars hade varit lämpad för skogar blir plötsligt lönsam för animalieproduktion, trots att det tar enorma markarealer och mycket vatten i anspråk. Generellt sett är det mycket mer effektivt att odla mat direkt till människor i stället för att odla foder till djur och sedan äta djuren.

För att vi ska kunna uppnå ett verkligt hållbart jordbruk måste de fossila subventionerna till jordbrukssektorn avskaffas samtidigt som en köttskatt, motsvarande produkternas metanutsläpp, införs. Regeringen måste sluta böja sig för industrins intressen och i stället lägga fram effektiva åtgärder som möjliggör kraftiga utsläppsminskningar i alla delar av samhället.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV