Radar · Inrikes

Första steg mot nationell vårdförmedling

En nationell vårdförmedling ska enligt regeringen göra det enklare för regioner att ta hjälp av varandra för att korta vårdköerna.

En nationell, statlig vårdförmedling ska hjälpa patienter som väntat längre än vårdgarantins 90 dagar att få vård i en annan region. Syftet med denna satsning från regeringen och samarbetspartiet SD är att korta landets vårdköer.

Regeringen har nu beslutat om flera uppdrag som steg på vägen mot vårdförmedlingen.

E-hälsomyndigheten får i uppdrag att ta fram ett system, där vårdgivare kan hitta alternativ som snabbare kan utföra den vård som väntande patienter behöver.

Tillsammans med Socialstyrelsen får E-hälsomyndigheten också i uppdrag att ta fram förslag till en plan för den nationella vårdförmedlingen. De båda myndigheterna ska även ge en lägesbild av offentliga och privata vårdgivares möjlighet att ta emot patienter för operation och behandling. Till en början ska fokus ligga på ändtarmscancer, bröst- och prostatacancer.