Radar · Mänskliga rättigheter

Gravida i fara i hettan

Gravida är extra utsatta vid sommarhetta.

Den extrema värme som just nu regerar i bland annat Europa och Usa är särskilt farlig för gravida. Trots det har gravida ofta lämnats utanför hälsovårdsmyndigheternas värmerådgivning och andra insatser. Det menar organisationen Human Rights Watch och uppmanar nu till ökad medvetenhet.

Myndigheterna bör klassa gravida personer bland dem som är mest utsatta när värmeböljor slår till, menar Human Rights Watchs analytiker Skye Wheeler och hänvisar till forskning på området. Även journalister och andra som undersöker folkhälsan bör också ägna graviditetshälsan extra uppmärksamhet så den inte kommer på undantag.

För tidig födsel och missfall är två komplikationer som ökar i risk vid exponering av för höga temperaturer visar vetenskapliga studier.

FN:s barnfond (UNICEF) och Världshälsoorganisationen har nu skärpt sina rekommendationer för planering och åtgärder för värmeböljor.

Låginkomsttagare är hårdast drabbade då de ofta saknar tillgängliga sätt att kyla ner sig på och inte i lika stor utsträckning nås av informationsinsatser från myndigheterna.

Studier i exempelvis Usa visar att för tidig födsel och missfall är vanligare bland svarta kvinnor än vita kvinnor vilket kan bero på ekonomisk ojämlikhet samt strukturell orättvisa inom vården.

Extra åtgärder behöver också genomföras för att erbjuda gravida kvinnor skydd mot värme på allmänna kommunikationer och arbetsplatser runt om i världen.

Den svenska sjukvårdsrådgivningen 1177 listar gravida bland dem som är särskilt känsliga för värme men på en förhållandevis undanskymd plats i texten och ger inga särkilt anpassade råd för gruppen. Den privata sjukvårdsleverantören Min Doktor nämner inte gravida förrän i den näst sista meningen.

Barnmorskegruppen Mama Mia berättar på sin hemsida att graviditet ökar blodvolymen och därför höjer pulsen, det tillsammans med hormonförändringar höjer kroppstemperaturen.

De ger rådet till gravida att försöka hålla värmen ute genom persienner och rullgardiner. Ha inte öppna fönster om temperaturen är högre ute än inne. Blöt ner handdukar och lägg dem på exempelvis fötter och huvud. Undvik kroppsrörelse och träning de varmaste dagarna. Drick mycket, men undvik väldigt kalla drycker, drick hellre rumstempererad dryck.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV