Radar · Inrikes

Två miljarder extra till akutsjukhus i Stockholm

Akutsjukhusen i Stockholm får två miljarder extra av mittenkoalitionen och Vänsterpartiet.

Akutsjukhusen i Stockholm tilldelas två miljarder extra av mittenkoalitionen och Vänsterpartiet. Samtidigt ställs krav på att kostnaderna för administration och inhyrd personal ska minska.

Aida Hadžialić (S), finansregionråd i Region Stockholm, kallar anslaget för en historisk förstärkning och ett ”räddningspaket”.

– Det är den enskilt största förstärkningen en region någonsin fått som riktats speciellt gentemot akutsjukhusen, för att säkra bemanningen, vårdplatserna och patientsäkerheten, säger hon.

Det handlar om en varaktig höjning av anslagen till sjukhusen, enligt mittenkoalitionen och Vänsterpartiet.

Fördelas på samtliga sjukhus

De två miljarderna ska fördelas på länets samtliga akutsjukhus och användas i en rad olika verksamheter, som förlossningsvård, cancervård och för ett förbättrat mottagande på akutmottagningarna.

– Det handlar om att vi ska undvika varsel. Att vi ska se till att bemanningen stärks, att vi ska se till att vårdpersonalen får fler kollegor och att vi öppnar fler vårdplatser på sikt, säger Aida Hadžialić.

Sjukhusen i Region Stockholm har tidigare i sina remissvar på budgeten varnat för ett tufft ekonomiskt läge.

Nyligen har även en rad sjukhus i regionen fått hård kritik från Iinspektionen för vård och omsorg, Ivo, för platsbrist.

TT: Kan du lova någonting när det gäller platsbristen framöver?

– Det handlar om att klara bemanningen. Har vi tillräckligt många som arbetar inom sjukvården på våra sjukhus så kommer vi också få fler vårdplatser, korta köerna och ge vård efter behov, säger Hadžialić.

"Extraordinära händelser"

Samtidigt ställs nu krav på sjukhusen att ta fram en åtgärdsplan för att stärka arbetsmiljön, minska kostnaden för inhyrning av personal och administrationskostnader.

TT: Hur mycket behöver de här kostnaderna minska?

– Man behöver jobba med det här kontinuerligt. Men just nu räknar vi med att kostnaderna för exempelvis byråkrati och hyrpersonal behöver minska med ungefär en halv miljard framöver, säger Hadžialić.

Finansieringen baseras dels på ökade skatteintäkter under åren som kommer, enligt Hadžialić.

– Men också på att vi tar från en buffert som finns för extraordinära händelser. Vi bedömer att krislarm från våra sjukhus där patientsäkerheten inte kan garanteras är en extraordinär situation.

Irene Svenonius (M), oppositionsregionråd i Region Stockholm, är positiv till det extra tillskottet till akutsjukhusen.

”Att Hadžialić nu måste rädda akutsjukhusen från hennes egen varselbudget är ett underbetyg. Det är samtidigt bra att man nu vänder under galgen och skjuter till mer pengar till akutsjukhusen”, säger hon i en skriftlig kommentar till TT.