Radar · Inrikes

Utredning: Billig tandvård till våldsutsatta

Våldsutsatta ska kunna erbjudas tandvård till ett reducerat pris, enligt ett utredningsförslag.

Tandskador till följd av våld kan kosta tiotusentals kronor att åtgärda. En utredning föreslår ett kraftigt reducerat pris för våldsutsatta.

”Regionerna ska erbjuda tandvård till våldsutsatta till ett pris som motsvarar ett vanligt läkarbesök”, skriver de statliga utredaren Martin Färnsten och utredningssekreteraren Fredrik Sellberg på Dagens Nyheters debattsida.

Utredarna uppskattar att det berör mellan 3 400 och 8 000 patienter årligen. Det kan handla om barn och vuxna som blivit utsatta för våld i hemmet. Vanliga skador till följd av våld är skador i tandfästet, frakturer i tandkronan och käkledsfrakturer.

Enligt utredarna kan det vid till exempel våld i nära relationer vara svårt att få ersättning via hemförsäkringen. Samtidigt kräver en skadeståndstalan ”i praktiken en fällande dom”.

”Det är inte rimligt att dessa våldsutsatta personer – utöver det lidande som våldet i sig orsakar – dessutom drabbas av höga tandvårdskostnader”, skriver utredarna.

Förslaget omfattar behandling av patienter som utsatts för våld bland annat på grund av sitt kön, sin sexuella läggning, könsöverskridande identitet eller i en nära relation.

Utredningens förslag lämnas över till socialminister Jakob Forssmed (KD) under torsdagen i form av ett delbetänkande.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV