Radar · Inrikes

Advokater kritiserar regeringens kriminalpolitik

Tre advokater skriver i en debattartikel att ”missbruket av polisarrest inte håller för en rättsstat”.

”Regeringen går till offensiv mot kriminaliteten, men glömmer att det kräver fler platser på fängelser, häkten och arrester. Följden är att staten regelbundet bryter mot enskildas rättigheter och regler för hur länge någon får hållas i arrest”, skriver tre advokater, som på DN debatt menar att även staten måste hålla sig till spelreglerna.

Fängelserna är fulla, skriver tre advokater i debattartikeln ”Missbruket av polisarrest håller inte för en rättsstat” den 23 december. De beskriver en situation med kö på häktena för att få komma till fängelset och kö i arresten för plats i häktet.

Orsaken till de fyllda fängelserna är, enligt advokaterna, såväl höjda straff som sänkt ribba för häktning.
På arresten finns endast det mest elementära; ett par kvadratmeter golv, en madrass och ibland en toalett. Därför är det i undantagsfall som personer ska placeras i arresten.

”Någon kanske tycker att det inte är så mycket att gnälla över att misstänkta får sitta i arresten i stället för att föras till häkte. Men vi tycker att det är det. Det finns lagar som inte följs och det leder inte till några konsekvenser. Hur kan det vara okej att staten inte följer lagen, när det samtidigt förväntas att dess medborgare ska göra det?”, skriver advokaterna.