Radar · Miljö

Klimatet gjorde Kanadas bränder dubbelt så sannolika

Eldhärjad skog i närheten av Lebel-sur-Quevillon i provinsen Quebec.

Ett område större än Grekland har eldhärjats. Nu pekar en ny analys mot att klimatförändringarna har gjort väderförhållandena som drivit på de extrema bränderna i provinsen Quebec i Kanada dubbelt så sannolika.

Skogsbränderna i Kanada har satt mörka rekord vad gäller total yta bränd mark, antal människor som tvingats lämna sina hem samt kostnaden för att bekämpa elden. Dessutom har den gulaktiga brandröken spridit sig långt bortom landets gränser.

Sannolikheten för att bränder ska starta och sprida sig ökar på många platser i världen till följd av högre temperaturer som leder till att marken blir torr och mer lättantändlig.

I provinsen Quebec gjorde klimatförändringarna så kallat brandväder minst dubbelt så sannolikt mellan maj och juli. Det visar en snabbanalys gjord av World weather attribution, ett internationellt forskningsnätverk som analyserar i vilken grad klimatförändringarna bidrar till enskilda extrema väderhändelser

Ökad intensitet

I den så kallade attributionsstudien har forskargruppen använt sig av det meteorologiska indexet FWI, som kombinerar temperatur, vindhastighet, luftfuktighet och nederbörd, för att uppskatta risken för skogsbrand.

Studien pekar också på att den globala uppvärmningen, som främst drivs av människans förbränning av fossila bränslen som olja, kol och gas, har gjort det brandfarliga vädret i Quebec mer intensivt.

Analysen av brandvädret har gjorts på kort tid och har inte ännu granskats av andra forskare. Men metoderna är enligt WWA vetenskapligt erkända.

Om planeten fortsätter att värmas upp kommer risken för större vegetationsbränder att öka ytterligare i framtiden, framhåller forskarna.

"Komplicerat"

Clair Barnes, forskningsassistent vid Grantham institute for climate change and the environment på Imperial College i London, konstaterar att endast en handfull attributionsstudier gjorts för att undersöka klimatförändringarnas påverkan på brandväder.

”Medan klimatförändringarnas roll i andra extrema väderhändelser är väl bevisade genom attributionsstudier gör de unika egenskaperna hos brandväder i olika regioner i världen skogsbränder mer komplicerade att studera”, skriver hon i en kommentar.

”Men genom det begränsade antal studier som är tillgängliga blir det uppenbart att de torra och varma förhållanden som leder till skogsbränder blir vanligare och mer intensiva runt om i världen som ett resultat av klimatförändringarna.”

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV