Radar · Politik

Förslaget: Barn under 15 ska höras i domstol

Ny utredning ger förslag på hur barns rättigheter bör förstärkas i Sverige.

Sverige lever inte upp till FN:s barnkonvention. I dag presenterades en ny utredning med förslag om bland annat barns möjligheter att utkräva sina rättigheter enligt konventionen.

– Barn har rätt till delaktighet och inflytande, och deras åsikter och erfarenheter ska tas tillvara, säger socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall (M) under onsdagens presskonferens med regeringens särskilda utredare Anita Linder.

Den 700 sidor långa utredningen ger åtskilliga förslag som är nödvändiga för att Sverige ska leva upp till FN:s barnkonvention.
Utredningen har tittat på barns reella möjligheter att själva kunna klaga på rättighetskränkningar i kontakt med domstolar och myndigheter.

Ett av förslagen är att barn under 15 år ska höras i domstol.

– Bara det faktum att vi säger att barn under 15 bör höras i domstol gör att domstolen måste dokumentera hur hörandet gått till, säger Anita Linder.

Utredningen föreslår även att barn ska ha rätt till offentliga biträden i fler fall än i dag, till exempel om socialtjänsten vill omplacera ett barn som är omhändertaget. Ett annat förslag är att barnet utöver ett offentligt ombud ska ha tillgång till ett oberoende barnombud, som bara ska arbeta för barnets intressen.

Man ska även kunna klaga och driva ärenden till FN:s barnrättskommitté.

– Från att barnet bara varit medföljare gör vi barnet nu till rättighetsbärare vilket ger rätt till sjukvård, skola och fritidsaktiviteter, sa socialtjänstministern.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV