Radar · Inrikes

Cancerfonden: 600 000 personer drabbade av cancer

Ju äldre befolkningen blir desto fler hinner utveckla en cancersjukdom.

Allt fler människor drabbas av cancer men överlevnaden ökar också, enligt en ny rapport, Cancer i siffror, från Cancerfonden och Socialstyrelsen.

— Det är en väldigt hög siffra, 600 000 personer är lika många som bor i hela Göteborg. Den här siffran kommer bara att bli ännu högre i takt med allt fler drabbas av cancer och fler överlever. Det är därför uppenbart att livskvalitet under och efter en cancerdiagnos är ett av de områden som är viktiga att satsa mer på, säger Ulrika Årehed Kågström, i en kommentar.

Cancer i siffror” i korthet:
• 190 personer. Ungefär så många insjuknar varje dag i cancer i Sverige.
• 23 kvinnor får ett bröstcancerbesked varje dag.
• 1 300 kvinnor dör i bröstcancer varje år. Samtidigt ökar överlevnaden.
• 73 procent för män och 72 procent för kvinnor. Det är den genomsnittliga överlevnaden fördelat på kön.
• Män har historiskt sett haft lägre överlevnad i cancer än kvinnor. I dag har de kommit i kapp och överlevnaden är i princip samma totalt sett för båda könen.
• 72 år. Det är medianåldern vid en cancerdiagnos.
Källa: Cancerfonden och TT

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV