Radar · Politik

S: Låt staten få ta över HVB-hem

Fredrik Lundh Sammeli (S), socialpolitisk talesperson för S.

Socialdemokraterna föreslår att staten ska kunna ta över eller starta och driva egna HVB-hem.
–Det skulle möjliggöra bättre kontroll, säger Fredrik Lundh Sammeli (S), socialpolitisk talesperson.

Han och partiets gruppledare Lena Hallengren (S) pekar på att HVB-hemmen i dag har brister både vad gäller trygghet och kvalitet. Det finns exempel på hem där unga rekryterats till kriminalitet eller på att hem drivits av kriminella.

Enligt S finns i dag 700 HVB-hem, varav 80 procent är privata. Partiet föreslår nu att staten ska kunna ta över hem, men även starta och driva nya.

Ett annat S-förslag är att HVB-hemmen ska indelas i olika säkerhetsklasser beroende på ungdomarnas riskprofil.

Ett tredje förslag är att ge personal på HVB-hem ökade befogenheter för att leta efter vapen och droger.

HVB står för Hem för vård och boende. Där kan socialtjänsten placera barn och ungdomar som behöver vård eller stöd, till exempel för att komma ur ett drogmissbruk.