Glöd · Ledare

Frihet för vissa

När man tror att världen inte kan gå mycket mer åt helvete så vaknar man upp och inser att en högerextrem galning har vunnit valet i Argentina. Javier Milei kallar sig anarkokapitalist, han har uppträtt med motorsåg på valmöten för att visa hur mycket han vill skära ner på de statliga finanserna, han vill förbjuda abort och anser att klimathotet är en socialistisk konspiration. Bland annat.

Just det där med aborträtten är intressant. Varför vill någon som ser sig själv som ”ultraliberal” begränsa kvinnors frihet att själva bestämma om de vill föda barn? En förklaring ligger förstås i att Argentina är ett djupt katolskt land och att fostrets rätt till liv av många ses som viktigare än kvinnors rättigheter (även när det har gått så kort tid att något egentligt foster inte har hunnit bildas). Men föraktet för aborträtten ingår också i ett narrativ där allt som kan kopplas till feminism, socialism och miljömedvetenhet automatiskt är fel. Förutom aborträtten vill Milei också ge militären större makt i Argentina, bland annat vill han att fängelserna ska styras av militär. Dessutom vill han införa ett inreseförbud i Argentina för personer med ett brottsregister och omedelbart utvisa alla icke-argentinska brottslingar. Man kan fundera över hur liberalt det är.

Sanningen är att Milei, precis som så många andra högerpopulister världen över, bara vill ha frihet på sina egna villkor. Man vill ha frihet för kapital men nekar samtidigt människor rätten att röra sig fritt. Man tycker att de som är rika ska få behålla alla sina pengar och använda dem på vad som helst, men den som har begått ett brott ska låsas in, helst på livstid, eller utvisas.

Vad Milei och de andra populisterna vägrar inse är att verklig frihet aldrig kan uppnås i ett kapitalistiskt samhälle så länge en liten del av befolkningen äger större delen av tillgångarna. I en värld där friheten i hög grad styrs av hur mycket du har på bankkontot krävs också en radikal fördelningspolitik, exempelvis genom basinkomst, för att alla ska kunna känna sig fria. I annat fall blir friheten bara en mask för att skyla över att det man egentligen strävar efter är att upprätthålla det paradigm som säger att det är män med pengar och makt som ska bestämma över allt och alla.

En vapenvila mellan Israel och Hamas kan vara nära.

Svenskarna tillhör de tio procent i världen som står för femtio procent av alla växthusgasutsläpp.