Radar · Miljö

Nytt verktyg ska mäta påverkan på biologisk mångfald

En klöverblåvinge på äng.

En ny modell som kvantifierar biologisk mångfald ska få svenska företag att bättre förstå sin påverkan på naturen. ”Världens möjlighet”, menar initiativtagarna.

I dag, den 22 maj, infaller den internationella dagen för biologisk mångfald. Dagen instiftades av FN för att uppmärksamma betydelsen av biologisk mångfald för livet på jorden, och årets slogan är ”Från överenskommelse till handling”. I denna anda lanseras ett nytt verktyg som ska hjälpa företag att bättre mäta och värdera biologisk mångfald, framtaget av flera aktörer inom svenskt näringsliv och offentlig sektor. Modellen kallas Climb, som står för Changing land use impact on biodiversity, och den ska kunna användas för att beräkna ett projekts negativa och positiva påverkan på biologisk mångfald.

I dagsläget ska i princip alla projekt som är markpåverkande föregås av en naturvärdesinventering, som ger svar på vilka naturklasser det aktuella området tillhör. Climb-modellen bygger på denna standard, och räknar sedan fram ett antal biodiversitetsenheter baserat på bland annat områdets areal, betydelse för det kringliggande landskapet och andra ekologiska faktorer. 

– Det här är helt nytt för Sverige, i dag har vi ingen möjlighet att kvantifiera biologisk mångfald, och det gör det svårt att konkret både mäta för positiv och negativ påverkan och att veta hur man kan kompensera för den. Det här är världens möjlighet för många företag att börja kompensera och sätta upp tydliga mål som kan mätas, säger Josefin Ohlson, projektledare för Climb.

Climb utgörs i dag av elva projektpartners, bland andra Ecogain, LKAB, Skanska, Svenska Kraftnät, och Vattenfall och är en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten.

– Förhoppningen är att alla ska kunna använda det, så att det blir lättare att kompensera och förstå vilken påverkan vi har på naturen och göra något åt det, säger Josefin Ohlson.

Läs mer:

Trög start för räddningsplan för naturen