Radar · Djurrätt

Djurparksägare misstänkta för djurplågeri

Verksamheten vid Blekinge exotiska värld är nedlagd sedan några år tillbaka.

Döda djur i frysboxar, underviktiga och undernärda djur samt flera anmälningar mot djurparken. Under flera års tid har ägarna till numera nedlagda Blekinge exotiska värld misskött djurhållningen. Nu är de misstänkta för djurplågeri.

I veckan inleddes rättegången vid Blekinge tingsrätt mot de två männen som är misstänkta för djurplågeri vid Blekinge exotiska värld i Karlshamn.

Det är länsstyrelsen i Blekinge som efter flera kontroller av djuren och djurparken bedömt att det fanns så pass allvarliga brister att en åtalsanmälan skulle göras

– De hade vanvårdat djuren så pass allvarligt och då är vi skyldiga att anmäla, säger Sandra Draaisma, länsveterinär och enhetschef på länsstyrelsen i Blekinge.

Blekinge exotiska värld har varit nedlagt sedan några år tillbaka, dels på grund av en konkursansökan och dels på grund av att länsstyrelsen dragit in deras tillstånd om att få visa djur offentligt.

Händelserna i Blekinge är inte de enda incidenterna som har drabbat svenska djurparker den senaste tiden. I oktober rymde kungskobran Sir Väs från sitt terrarium på Skansen i Stockholm och så sent som i december lyckades fem schimpanser ta sig ut från sitt hägn på Furuviksparken utanför Gävle.

En anonym anmälan

Men trots att Blekinge exotiska värld har stängt sin verksamhet fick länsstyrelsen ändå ta emot anmälningar om misstänkta brister i djurhållningen. En anonym anmälan som kom in i början av januari 2021 ledde till att det gjordes en djurskyddskontroll där det togs beslut om att omedelbart omhänderta tre vitörade marmosetter (silkesapor).

– Alla ska behandlas rättvist. Vi försöker alltid ha en dialog. Omhändertagande av djur är aldrig första steget utan vi ger alltid djurhållaren möjlighet att först vidta åtgärder. Men i det här fallet hade de apor vilket de inte hade tillstånd för. Har du inget djurparkstillstånd så får du inte ha apor, säger Sandra Draaisma.

Efter kontrollen undersöktes de tre aporna av en veterinär som i sin tur bedömde att samtliga var undernärda. Därefter tog länsstyrelsen beslutet att de skulle avlivas.

Vid samma kontroll hittades dessutom flera djur som var undernärda och som inte fått tillräckligt med mat under en längre tid. Flera djur hade inte tillgång till rent vatten eller värmekällor och UV-ljus. Flera djur var även skadade och hade inte fått den vård de var i behov av, till exempel hittades en sköldpadda med en vit flagig svans och en leguan med sår på magen och en skadad svans. Flera av djuren vistades även i för små utrymmen.

Skyldiga att anmäla

Vid en uppföljande kontroll av den nedlagda djurparken senare på våren hittades döda djur i en frysbox och flera av dem bedömdes också vara undernärda när de dött. Därefter skrev länsstyrelsen en åtalsanmälan, något som de enligt Sandra Draaisma var skyldiga att göra i det läget.

– Både omhändertagandet av djuren och de följande undersökningarna som i sin tur ledde till att aporna fick avlivas var det som låg till grund för att vi gjorde en åtalsanmälan, säger hon.

En förundersökning inleddes och onsdagen 18 januari inleddes rättegången vid Blekinge tingsrätt.

Anledningen till varför djuren har blivit behandlade som de har blivit är oklart men åklagaren Lars Magnusson har en teori.

– Jag vet inte vad orsaken är till att djuren har fått lida. Det kan ha handlat om att de hade dålig ekonomi eller fick dåliga direktiv när de tog över från den tidigare ägaren, säger han.

Domen meddelas 1 februari.

Fakta: Bakgrund

Historien om Blekinge exotiska värld tar sin början redan 2017 när de två männen, som nu är misstänkta, tog över som ägare för djurparken. De ansökte då om ett nytt tillstånd om att få visa upp djur offentligt. Det var då länsstyrelsen gjorde sin första kontroll av djurparken. Det är något som länsstyrelsen ska göra när någon ansöker om ett sådant tillstånd.

Men redan vid den första kontrollen upptäcktes brister. Bland annat att vissa utrymmen inte var rymningssäkra, ormar och andra reptiler hölls i samma rum som var avsett för sjuka och skadade djur samt ingen möjlighet att rengöra utrusning utan att förebygga smittspridning.

De brister som upptäcktes gjorde att länsstyrelsen fick göra flera uppföljande kontroller och vid samtliga tillfällen upptäcktes brister. Framför allt kring hygienen.

Då gjordes bedömningen att varken djurskydds- eller artskyddslagen hade följts. Med det som bakgrund beslutade länsstyrelsen sommaren 2020 att dra in tillståndet för att få visa djur offentligt.

Vid det här tillfället hade dessutom en konkursansökan redan lämnats in vilket var ytterligare en anledning till att länsstyrelsen gjorde bedömningen att tillståndet inte längre behövdes.

Källa: Polisens förundersökning