Glöd · Debatt

Ett liv värt att leva för människor med schizofreni

Har du erfarenhet av schizofreni? Antingen själv eller som anhörig eller vän? Då är kampanjen Ett liv värt att leva intresserad av vad du har att berätta om vård och stöd för personer med schizofreni.

De insatser som den som lider av schizofreni behöver saknas ofta – det visar Socialstyrelsens utvärdering från i höstas. Kampanjen Ett liv värt att leva har som mål att få igång en dialog med beslutsfattare, och personer med erfarenhet är välkomna att höra av sig.

DEBATT. Schizofreni är en allvarlig psykisk sjukdom. Den förändrar tillvaron för den som drabbas och för de anhöriga. Den förkortar livet med 15–20 år och minskar tillgången till arbete, studier och sysselsättning. Med modern behandling och socialt stöd ökar chanserna radikalt till ett bra och fullödigt liv.

Det är just dessa insatser som saknas enligt den utvärdering av de Nationella riktlinjerna som Socialstyrelsen publicerat i september 2022. Psykologiskt stöd, funktionsstöd och samordnad hjälp är stora bristområden.

Avdelningschefen vid Socialstyrelsen, Thomas Lindén, säger att resultatet är ”för bedrövligt och visar att Socialstyrelsens Nationella riktlinjer inte följs”.

Schizofreniförbundet och IFS Göteborg Västra Götaland (Intresseförening för schizofreni och liknande psykoser) driver en kampanj: ”Ett liv värt att leva!”. Starten är en kartläggning i vårt område. Vi planerar att granska de lokala insatserna inom psykiatri, övrig sjukvård och socialtjänst för att sedan sammanställa resultaten och starta en dialog med ansvariga chefer och politiker.

Vi riktar en uppmaning till dem som har erfarenheter av psykossjukdomen schizofreni, som själverfarna, vänner och anhöriga, att höra av sig till IFS Göteborg Västra Götaland och berätta hur det utbud av vård och stöd som erbjudits har passat er samt era behov och önskemål. Det är en viktig del av vår kartläggning.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV