Radar · Miljö

Sverige ska vässa sin polarforskning

Cirka 98 procent av Antarktis är täckt av inlandsis, som är starkt hotad om den globala temperaturen överskrider två grader.

När Antarktis isar smälter hotar det kuststäder – även i Sverige. Nu vill regeringen ta fram en strategi för den svenska forskningen i regionen.

Den globala uppvärmningen går snabbare på polerna än i resten av världen – och vad som händer där påverkar hela klotet. Bland annat medför smältande isar en havsnivåhöjning som hotar många kuststäder.

Forskning om polerna kan ge ökad förståelse för klimatförändringen och dess effekter och därför ska Sverige få en forskningsstrategi för Antarktis, enligt ett nytt regeringsbeslut. Polarforskningsinstitutet får i uppdrag att ta fram ett förslag.

– Här kan vi bidra med kunskap som hela världen kan dra nytta av, säger utbildningsminister Mats Persson (L).

Han menar att svensk polarforskning ligger långt fram internationellt och en ny strategi ska bidra till att Sverige kan behålla sin position.

Strategin ska inte bara handla om klimat, utan även annan forskning på Antarktis, och peka ut prioriteringar för den svenska forskningen i regionen.

Sedan 2020 har Sverige en strategi för Arktis där även forskning ingår.

Antarktis havsis smälter i oroande takt och har varit mindre än någonsin under sommaren. Det är ett av flera dystra rekord 2023, som kommer att bli det varmaste året som hittills har uppmätts.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV