Radar · Fred

Stöd till fredsarbete kapas – ”Sorgligt och chockerande”

Organisationer som arbetar med fred och säkerhet blir av med ekonomiskt stöd.

Regeringen avskaffar det stöd till fredsorganisationer som har fördelats av Folke Bernadotte-akademin. Ett medvetet försök att tysta kritiska röster, menar Svenska freds ordförande Kerstin Bergeå.

Tidigare år pausades stödet från Folke Bernadottemyndigheten till flera organisationer. I regleringsbrevet som myndigheten fått i dag framgår att stödet inte kommer att återupptas, då Folke Bernadotte-akademin inte längre ska ansvara för att ”förvalta och fördela stödet till svenska civilsamhällesorganisationer som arbetar inom området fred och säkerhet”.

– Civilsamhällesorganisationer kommer även fortsättningsvis att spela en viktig roll i Sveriges internationella arbete med fred och säkerhet. Vi ser fram emot fortsatt samarbete med relevanta organisationer, om än i nya former, säger FBA:s generaldirektör Per Olsson Fridh i ett pressmeddelande.

”Mycket allvarligt”

Förändringen innebär bland annat att Svenska freds, som är den största mottagaren av det stödet från FBA, förlorar en viktig inkomstkälla.

 Det här beslutet kan inte ses som något annat än ett mycket allvarligt och medvetet försök från regeringen att tysta kritiska röster och folkligt engagemang för fred. Det är sorgligt och chockerande att regeringen kringskär möjligheterna för en nyanserad och pluralistisk debatt i säkerhetspolitiska frågor, säger Kerstin Bergeå, ordförande för Svenska Freds, i ett pressmeddelande.

Enligt uppgifter till organisationen ska stödet inte flyttas till någon annan myndighet. Sammantaget handlar det om drygt 20 miljoner i stöd fördelat på 18 organisationer under 2023, varav 2,7 miljoner gick till  Svenska Freds.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV