Radar · Inrikes

Friskolan fick ut miljoner med fel uppgifter

Internationella Engelska Skolan i Solna.

Friskolekoncernen Internationella Engelska skolan har plockat ut statsbidrag för 90 lärare som inte uppfyller kraven. Detta genom att lämna felaktiga uppgifter till Skolverket, enligt en granskning av SVT.

Skolverket har startat en utredning och överväger att polisanmäla saken.

– Om man medvetet har skickat in uppgifter till en myndighet som är felaktiga, i syfte att få statliga pengar, då är det ju ett civilrättsligt brott. Då är det snarare regel än undantag att det polisanmäls, säger Sofie Lundkvist från Skolverket till SVT.

IES har fått ut omkring 1,5 miljoner kronor för de 90 lärarna, som är olegitimerade och jobbar med språk, under höstterminen 2023. Dokument från Skolverket som SVT tagit del av visar att koncernen beviljats statsbidraget för olegitimerade språklärare även tidigare terminer.

Lars Anders Johansson, presschef på Internationella engelska skolan, säger att lärarna har registrerats på ett felaktigt sätt av misstag,

”Hur detta kunde ske behöver vi gå till botten med, men allt tyder på att det rör sig om den mänskliga faktorn”, skriver han till SVT.