Radar · Politik

S vill att mediestödet arbetas om

Skärmdump från socialdemokraternas pressträff med Ida Karkiainen och Lawen Redar om mediestödet.

Socialdemokraterna är kritiska till regeringens nya mediestöd. Nu vill partiet ha dialog med regeringen och hoppas att lagförslaget ska arbetas om.

– Vi ser många farhågor med det nya mediestödet, säger Ida Karkiainen (S), ordförande i riksdagens konstitutionsutskott.

Hon varnar för att förslaget, så som regeringen lagt fram det, kommer att skapa ”väldigt höga” trösklar för att starta en ny tidning.

S anser också att stödet måste behovsprövas för att gå till dem som behöver det mest, en paragraf som fanns med i utredningens ursprungliga förslag men som inte finns med i regeringens proposition.

Tidigare har S kritiserat demokrativillkoret, som man anser urvattnats.

Dessutom vill partiet att mediestödet utvärderas redan efter två år istället för fem.

– Presstödet är historiskt en viktig politisk fråga för många politiska partier, där vi sett ett värde i att vara överens brett över blockgränserna, säger Ida Karkiainen.

– Vi hoppas att vi kan ha en god dialog med regeringen och se till att frågetecknen rätas ut, eller att vi kan i konstruktiv anda se till att förslaget blir så bra det kan bli.

• Här kan du se hela pressträffen