Radar · Politik

Sekretess ska bort för att stoppa gängen

Justitieminister Gunnar Strömmer, statsminister Ulf Kristersson och äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje.

Regeringen vill riva sekretesshinder mellan alla myndigheter för att få stopp på välfärdsbrottsligheten.
– Vi kommer att gå långt för att komma åt de kriminella gängen, säger statsminister Ulf Kristersson (M).

Runt 600 moderater är samlade i Umeå under fyra dagar för att besluta om partiets framtida politik. 

Enligt regeringen är fusk med bidrag, ersättningar och skatter gängens främsta inkomstkälla. För att komma åt den så kallade välfärdsbrottsligheten har regeringen nu tillsatt en särskild utredare, lagman Göran Lundahl vid Göteborgs tingsrätt.

Han ska föreslå en generell bestämmelse i sekretesslagstiftningen som gör att alla myndigheter ska kunna byta sekretessbelagda uppgifter mellan varandra, såväl på begäran som på eget initiativ. Till exempel informationsutbyte mellan Tullverket och Kronofogden. Syftet ska vara att förhindra, förebygga, utreda och ingripa mot fusk, felaktiga utbetalningar och brottslighet.

Kristersson kallar regeringens ambitioner för ett perspektivskifte.

– I dag gynnar sekretessen brottslingar, inte brottsoffers integritet, säger han.

Socialförsäkringsminister Anna Tenje (M) nämner som exempel att det första fuskbekämpare på Försäkringskassan gör på sin arbetsdag är att ställa sig i telefonkö till Skatteverket för att be om uppgifter.

– Så kan vi inte ha det. Det är ett resursslöseri av Guds nåde, säger hon.

Utredaren ska delredovisa förslag 30 augusti 2024 och slutredovisa senast 28 februari 2025. Den nya utredningen är ytterligare ett steg mot att riva onödiga sekretessregler mellan myndigheter.

I början av en november ska en annan utredare lägga fram förslag på en ny huvudregel i sekretesslagstiftningen som gör att bland annat skolor och socialtjänst kan lämna lämna uppgifter till polisen för att förebygga och bekämpa brott.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV