Radar · Miljö

Danmarks regering: ”Växtbaserad mat är framtiden”

Jordbruksminister Jacob Jensen presenterar handlingsplanen för växtbaserade livsmedel på Hotell- och restaurangskolan i Köpenhamn.

Den danska regeringen har, som första land i världen, tagit fram en handlingsplan för att främja växtbaserad livsmedelsproduktion som ett led i den gröna omställningen.

Ett syfte med handlingsplanen för växtbaserade livsmedel är att minska utsläppen av växthusgaser, och bidra till att nå det danska klimatmålet på en 70-procentig reduktion till 2030 jämfört med nivån 1990.

– Danmark är en stor livsmedelsproducerande nation, och därför ska vi också gå före med nya trender, säger livsmedels-, jordbruks- och fiskeministern Jacob Jensen, Venstre, i ett klipp från Hotell- och restaurangskolan i Köpenhamn, där handlingsplanen presenterades förra fredagen.  

Växande sektor

Med planen vill regeringen ”inspirera till handling bland alla aktörer i våra livsmedelssystem som påverkar våra matval varje dag; från bonden och livsmedelsproducenten till detaljhandeln, matsalsleverantören och exportmarknaderna – ja, och naturligtvis även konsumenten på sin dagliga resa till snabbköpet”. 

I planen betonas vikten av forskning och innovation för att stödja danska matföretag att bli ledande inom området. Med en sådan position beräknas Danmark kunna dra in 13,5 miljarder danska kronor på växtbaserad matproduktion, och skapa 27 000 jobb. Detta bland annat genom utbilda kockar i att laga mer växtbaserade måltider, och att fånga upp en ökad efterfrågan på växtbaserade livsmedel i både Danmark och utomlands.

Enligt en marknadsprognos från Köpenhamns universitet väntas sektorn för proteinrika, växtbaserade livsmedel växa med mellan 4 och 11 procent årligen fram till 2030 i Danmark och på lokala marknader. En annan studie från samma universitet visar att landet dessutom kan spara 12 miljarder danska kronor i minskade vårdkostnader med ett klimatvänligare livsmedelssystem.

Förväntar sig efterföljare

Initiativet togs inom ramen för det avtal om grön omställning av danskt jordbruk som slöts 4 oktober 2021. Rune Christoffer Dragsdahl, generalsekreterare i Danmarks vegetariska sällskap, kallar planen ”internationellt banbrytande”, rapporterar Plant based news. Jasmijn De Boo, vd för Proveg international, välkomnar också satsningen.

– Vi förväntar oss att andra EU-medlemsländer blir inspirerade och uppmuntrade av Danmarks agerande och börjar utarbeta sina egna handlingsplaner för växtbaserade livsmedel. Danmark har ordförandeskapet i Europeiska rådet under andra halvan av 2025, vilket blir ett utmärkt tillfälle för medlemsländerna att sikta på för att offentliggöra sina planer, säger hon  till Plant based news.