Radar · Inrikes

Studie: Sociala personer lever längre

Vänskap är inte bara underbart - det förlänger livet också.

Människor som träffar nära och kära ofta och som deltar i aktiviteter tillsammans med andra lever längre, visar en brittisk studie.

I enkätstudien svarade drygt 450 000 personer med en medelålder på 36 år på frågor som hur ofta de träffade andra och hur ofta de kände sig ensamma, rapporterar Vetenskapsradion.

Efter en mediantid på 12,6 år analyserades sedan resultatet och de olika aspekterna av ensamhet och hur det hängde ihop med risken att dö.

Det visade sig att störst risk att dö hängde ihop med social isolering, och att risken att dö var högre för de som inte deltog i gruppaktiviteter eller träffade nära och kära.

Det här är en indikation på hur vård och äldreomsorg kan fånga upp grupper som känner sig ensamma, menar Lena Dahlgren, professor i socialt arbete vid högskolan i Dalarna.

Den här studien bekräftar att sociala relationer är väldigt viktiga, att det är en folkhälsofråga och har stor betydelse för hälsa och överlevnad, säger Lena Dahlgren till Vetenskapsradion.

Studien har publicerats i BMC Medicine.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV