Radar · Politik

S: Skyddade boenden ska inte drivas med vinst

Skärpta regler för skyddat boende ska tas upp i riksdagen.

Nyligen lade regeringen en proposition om skärpta regler för skyddade boenden för barn och vuxna. Nu vill Socialdemokraterna se att förslaget kompletteras med ett vinstförbud.

I slutet av oktober lade regeringen en proposition om att skärpa reglerna som gäller för skyddade boenden för barn och vuxna som utsatts för våld. Det handlade bland annat om att boendena måste ha tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg, IVO, för att få bedriva verksamheten samt att stärka barnens rätt att få sina behov tillgodosedda, bland annat genom att skydda dem mot kontakt med en våldsam vårdnadshavare under vistelsen i boendet.

Nu vill Socialdemokraterna göra ett tillägg som handlar om att förbjuda vinster för boendena, genom att all upphandlad drift av skyddade boenden ska reserveras för idéburna organisationer.

”De senaste decenniernas utveckling, där allt strängare krav har ställts på kommunerna vad gäller konkurrensutsättning enligt lagen om offentlig upphandling (LOU), har lett till en förskjutning mot principen om ”lägsta pris” där de vinstdrivande företagen gynnats. Det har i vissa fall lett till att kommuner, trots motsatta politiska ambitioner, tvingats anlita vinstdrivande framför ideellt drivna skyddade boenden”, skriver Socialdemokraterna i ett pressmeddelande.

– Kvinnojourerna och det civila samhället har under flera decennier gjort ovärderliga insatser för att skydda kvinnor och barn från våldsamma män. Vi får inte tappa bort deras unika kunskap och erfarenheter när vi nu vidtar åtgärder för att stänga ute oseriösa aktörer. Vinstsyftet lämpar sig inte när det handlar om skyddande boenden, säger riksdagsledamot Fredrik Lundh Sammeli i pressmeddelandet.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV