Radar · Politik

Regeringen: Skärp krav på hederligt levnadssätt

Migrationsminister Maria Malmer Stenergard (M).

Regeringen och Sverigedemokraterna vill se skärpta krav på ”hederligt levnadssätt”.

– Endast svenska medborgare har en ovillkorlig rätt att vistas i Sverige, säger Paulina Brandberg (L) , jämställdhetsminister och biträdande arbetsmarknadsminister.

Nu tillsätts en utredning som bland annat ska analysera hur fler uppehållstillstånd ska kunna återkallas, både på grund av brott och på grund av andra brister i levnadssättet.

Brister i levnadssättet kan till exempel röra sig om bidragsfusk, annat missbruk av välfärdssystemen, skulder till det allmänna eller enskilda, eller association eller deltagande i gängkriminalitet eller terrorverksamhet.

I Tidöavtalet användes istället begreppet vandel, som då väckte debatt. Då fanns även prostitution med som ett exempel bristande vandel, det är inte med i direktiven till utredningen.

Även yttranden som kan hota demokratin eller vara systemhotande på något sätt nämns. Migrationsminister Maria Malmer Stenergard tar där upp LVU-kampanjen.

– Den är systemhotande för Sverige och påverkar socialtjänstens möjlighet att ingripa för att hjälpa utsätta barn.

– En grundförutsättning för en framgångsrik integration att människor som vill bo i Sverige rättar sig efter grundläggande normer och lever på hederligt och skötsamt sätt, säger hon.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV