Radar · Nyheter

Haparanda förbereder för kulmen på vårflod

Vårfloden i nedre Tornälven beskrivs som extrem, och SMHI har utfärdat röda varningar.

Räddningstjänsten i Haparanda förbereder för översvämningar när Torneälvens extrema vårflod väntas kulminera inom kort.
SMHI har utfärdat röda varningar för höga flöden och översvämningar i nedre Torneälven de närmaste dygnen.

Vårfloden i Tornedalen beskrivs som den värsta på årtionden och beror på snösmältning i kombination med kraftigt regn tidigare i veckan.

– Det är extremt mycket vatten i nedre Torneälven, konstaterar Fredrik Wuopio, räddningschef i Övertorneå som på söndagsmorgonen var ute och kontrollerade mätstationer för att se hur mycket nivån stigit under natten.

– När man färdas längs älven från Haparanda och upp mot Pajala ser man att det är extremt höga vattennivåer överallt, fortsätter han.

Räddningstjänsten i Haparanda har beredskap för att valla in samhällsviktiga byggnader som löper risk att översvämmas. Men det är inte säkert att något beslut om invallning fattas på söndagen.

– Kulmen ska nås i morgon måndag. Men eftersom älven breder ut sig mycket är det extremt svårt att bedöma hur den flödar. Man får helt enkelt göra bedömningar hela tiden.

Eventuella evakueringar av exempelvis omsorgsberoende personer är heller inte aktuellt på söndagsmorgonen, enligt Fredrik Wuopio.

Längre uppströms, i Pajala, bedöms vårfloden ha kulminerat och för älvsträckorna norr och nordväst om Pajala är orangea varningar utfärdade.